Английски за възрастни

Днес по целия свят се говорят между 5 и 10 хил. чужди езика и как да научим някои от тях, особено в зряла възраст остава дилема за много хора.

Сред най-разпространените езици са тридесет от тях, които са и масово ползвани по различните краища на света. От страните членки на ЕС, които са 27 на брой и от тях говорими официални езици са 23. Сред тях най-използвани са английски език, немски език, френски език и италиански език. Поради тези данни и специфики, самият ЕС предлага обучения и повишаване нивата на говорими чужди езици, чрез различни програми. Финансиране и разработване на различни програми за повишаване нивата на познания на английски език и други чужди езици са много стимулиращи и дават десетки възможности за практикуващите ги.

Как по-лесно и ние, възрастните, да можем да се справим с предизвикателствата по учене на английски език е добре да знаем, че мотивацията е много важна.

Едни хора започват изучаване на чужди езици и главно английски поради лични подбуди, други заради възможностите, които им се разкриват или по чисто практически съображения. Сред най-срещаните причини са чести пътувания в чужбина, реализация на по-добра позиция в работата или самата професия го налага.

Свободното ползване на английски език е голямо предимство за бизнесмени, търговски отношения и други. Една фирма, която има поне няколко служителя говорещи няколко езика е много по-конкурентна на пазара от други, развиващи сходна дейност.

Не са малко и програмите, които се стартират за хора в неравностойно положение.

Като цяло изучаване на английски език и други чужди езици се оказва мисия на много хора в двадесет и първи век. Не е трудно всеки възрастен да започне от самото начало, все ще стигне до някъде, а това най-много зависи от личната мотивация.