Английски език в ранна детска възраст

Начините да запишем детето от ранна възраст или сами да му помагаме, за да се научи по-добре и по-бързо са много ето и най-предпочитаните сред тях от родителите:

Съществуват езикови школи, които предлагат обучения на английски или друг чужд език в ранна детска възраст. Това е една добра форма, при която от детска градина или забавачка се помества форма за изучаване на английски език. В тях децата биват научавани не по метода в училище е, чрез форми на песнички, танци и забавни игри.

Начин за усвояване на английски думи е и метода на частен учител. При него детето е наблюдавано индивидуално, но като недостатък е факта, че то е откъснато от другите си връстници, с които в тази възраст разбиране и научаване на английският е много по-лесна форма. По принцип тази форма е подходяща за децата в училищна група.

Езиковите школи са предвидени за обучения на деца в училищна група и на възрастни хора.

Частните училища не са по-надежден вариант от държавните такива, в които се преподават чужди езици, наред с английски. Те излизат доста по-скъпо, а материала за вземане е сходен. Днес у всяко държавно училище и държавна детска градина се предлагат обучения по чужди езици, предимно на английски. За детските градини те започват от втора група, а в училищата от начален клас.

Частни забавачки имат същите методи на обучения, а в тях часовете по английски език се провеждат на принципи съобразени за най-малките. Обученията са почасови и в тях децата биват занимавани в малки групи, а преподавателите задължително са професионалисти.

И последният метод на обучение за деца в ранна детска възраст са заниманията на родителя с детето. В случай, че родителя владее добре английски език биха могли да се организират забавни игри и в домашни условия. Тук обаче гаранция за успех няма. Погледнато от страна на детето, то е добър варианта, навсякъде да чува английски език, с което значително се подобрява слуховата възприемчивост. Вече друг е факта дали детето би искало тъкмо с мама и татко да развива тези свои способности. В повечето случаи децата възприемат родителите от друга гледна точка, не като преподаватели.